Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nytt rundskriv 36 : vassdragsreguleringsloven – krav til søknader
Ansvar:Konsesjonskontoret
Forfatter:Norges vassdrags- og energiverk
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1986
Omfang:23 s.+ vedl. [15 s.] - ill.
ISBN/ISSN:82-554-0447-3
Klassenummer:347.24 / 627.8
Serie:NVE Publikasjon V ; 2
Emneord:Lover / Vassdragsforvaltning / Vassdragsreguleringer / Vassdragsrett
Note:Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med en rekke kontorer/ avdelinger i
Vassdragsdirektoratet med konsesjonskontoret som ansvarlig
Serien kalles her V-informasjon (omslag)
Har samme isbn-nr som V-informasjon nr 1
Se også: Nytt rundskriv 36. Retningslinjer ... / Konsesjonskontoret ... med
strekkoder 00534990 eller 00534989
Se også: Retningslinjer ... / Vassdragsdirektoratet ... med strekkode 72025235
Innhold:Denne V-informasjon gir retningslinjer for utarbeidelse av søknader i de saker hvor det må søkes konsesjon etter vassdragsreguleringsloven
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/publikasjonV/publikasjonV_02.pdf