Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samla plan for vassdrag : Uvdal : 073 Numedalslågen : Buskerud fylke
Ansvar:Miljøverndepartementet
Forfatter:Miljøverndepartementet
Signatur:Kassett i magasinet
Utgitt:Drammen : Departementet, 1984
Omfang:1 b. (flere pag.) - kart
ISBN/ISSN:82-7243-236-6
Klassenummer:719 / 35:556.5(481)
Serie:Vassdragsrapport
Emneord:Miljøplanlegging / Samla plan / Samlet plan / Vannkraftutbygging / Vassdragsvern
Geografiske emneord:Nore og Ulvdal kommune / Numedalslågen / Odden / Uvdal I / Uvdal II
Note:Nummerering: Prosjekt 07331 Uvdal II, 34 Uvdal I, 35 Odden
Tilknyttet St. meld. nr. 63 (1984-85)
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 Sa - Kassett i magasinet
Vurdering: