Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
TvisteløsningElektronisk bokJuridikaSkoghøy, Jens Edvin A.2022
TvisteløsningBokJuridikaSkoghøy, Jens Edvin A.2022
Anvendelsen av ansvarsgrunnlaget "et tilstrekkelig kvalifisert brudd" i en anskaffelsesrettslig kontekstAvhandling Svendsen, Marte Junge2020
Erstatning for positiv kontraktsinteresse i anskaffelsesrettenAvhandling Klepp, Olve2020
Den rettskildemessige vekten av EFTA- domstolens rådgivende uttalelser i norsk rett - i lys av kravet om vesentlig vektAvhandling Loland, Kari Haugenes2020
Erstatning for positiv kontraktsinteresse ved brudd på anskaffelsesregleneArtikkel - elektroniskTidsskrift for forretningsjusGoller, Morten2020
Høyesteretts dom i Fosen-Linjen : Stor ståhei om status quo?Artikkel - elektroniskTidsskrift for rettsvitenskapFredriksen, Halvard Haukeland2020
Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesregleneArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenArnesen, Finn2020
Høyesterett i Fosen-sakenArtikkel - elektroniskEuroRettÅsbø, Guro Fiskvik2019
Erstatningskrav etter offentlig anskaffelse – Fosen-Linjen-saken - HR-2019-1801-A, (sak nr. 18-77187SIV-HRET) : 27. september 2019 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2019