Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Descending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3, særlig om forståelsen av uttrykkene «ny omstendighet» og «nytt bevis»Artikkel - elektroniskLov og rettLie, Nils Erik2020
Money for nothing … (I) : – Verdifastsettelse etter tomtefeste i HR-2016-1240-AArtikkel - elektroniskLov og rettJerkø, Markus2020
Koronakrisen og jussArtikkel - elektroniskLov og rettKnudsen, Gudmund2020
ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknadArtikkel - elektroniskLov og rettBarlund, Ingrid Margrethe Halvorsen2020
Er sikre øyevitner pålitelige øyevitner?Artikkel - elektroniskLov og rettMagnussen, Svein2020