Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Bioøkonomiens geografi og geografiske målkonflikter : The geography of the bioeconomy and conflicting aimsArtikkel - elektroniskKart og planKrøgli, Svein Olav2020
Kjetil Stølen: Teknologivitenskap. Forskningsmetode for teknologerArtikkel - elektroniskKart og planGammelmo, Leikny2020
Kulturelle økosystemtjenester – et nyttig begrep i planlegging og konsekvensutredninger? : Cultural ecosystem services – a useful tool in planning and impact assessment?Artikkel - elektroniskKart og planHolmgaard, Sanne Bech2020
LederArtikkel - elektroniskKart og planElvestad, Helen Elisabeth2020
Satellittgeodesiens tidlige historie i Norge. II. Norges geografiske oppmåling 1966–1972 : Early satellite geodesy in Norway. II. The Geographical Survey of Norway 1966–1972Artikkel - elektroniskKart og planPettersen, Bjørn Ragnvald2020
Utviklingsstrategier ved komplekse eiendomsforhold : Development strategies for complex property structuresArtikkel - elektroniskKart og planHolsen, Terje2020