Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Bortfall av ekspropriasjonsvedtak er ikke til hinder for at erstatningskrav som følge av ekspropriasjonsprosjektet kan fremmes – HR-2023-665-UArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenseth, Geir2023
Både ekspropriasjon og jordskifte er underlagt de skranker som følger av at eiendomsretten er et konstitusjonsbeskyttet rettsgode. Grunnloven § 105 er dermed ikke til hinder for at en part kan velge mellom ekspropriasjon og jordskifte : i søken etter hjemmel fArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenseth, Geir2023
Valutarisiko ved begrenset rederansvar – HR-2023-1157-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenRøsæg, Erik2023
Spørsmålet om fjellova kjem til bruk i Nordland og Troms skal avgjerast ved domstolane – HR-2023-1044-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenHauge, Katrine Broch 2023
Spørsmål om hvordan en plikt til å stemme på generalforsamling kan tvangsfullbyrdes – HR-2023-782-UArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenChristoffersen, Margrethe Buskerud2023
Foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav etter uriktig myndighetsutøvelse – HR-2023-877-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenKjørven, Marte Eidsand2023
Søksmålsfrist – HR-2023-766-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenSimonsen, Lasse2023
Kort fra forbrukerrettenArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenIrgens-Jensen, Harald2023
Om boligsameieres stilling når sameieforholdet kreves oppløst – HR-2023-1192-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenseth, Geir2023
Ingen utvidende fortolkning av rett til erstatning for områdevern – HR-2023-1239-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenseth, Geir2023
Når kan forkjøpsrett til fast eiendom gjøres gjeldende der et eierselskap har fått nye aksjeeiere? – HR-2023-1250-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenChristoffersen, Margrethe Buskerud2023
HR-2023-1128-A (Kvinnherad Breiband): Utløses forkjøpsrett til aksjer av fusjon og fisjon?Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenBråthen, Tore2023
«Rimelig vederlag» for bruk av andres verk – HR-2023-1077-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenIrgens-Jensen, Harald2023