Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Både ekspropriasjon og jordskifte er underlagt de skranker som følger av at eiendomsretten er et konstitusjonsbeskyttet rettsgode. Grunnloven § 105 er dermed ikke til hinder for at en part kan velge mellom ekspropriasjon og jordskifte : i søken etter hjemmel for eiendomsinngrep – HR-2023-1053-A
Ansvar:Geir Stenseth
Forfatter:Stenseth, Geir
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023
Omfang:S. 20-21
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2023
Emneord:Eiendomsrett / Ekspropriasjon / Ekspropriasjonsrett / Jordskifte / Tingsrett
Stikkord:Grunnloven § 105 / HR-2023-1053-A / Jordskifteloven (2013) / Jordskifteloven (2013) § 3-18
Innhold:De konstitusjonelle grensene for jordskifte har vært gjenstand for flere høyesterettsavgjørelser i det siste. Ved HR-2019-1152-A slo domstolen fast at jordskifte i sin grunnleggende natur kan beskrives som en slags ekspropriasjon mot naturalerstatning, og i HR-2020-1910-A slo domstolen fast at vernet om eiendomsretten i Grunnloven § 105 ikke blir påvirket av hvilken lovgivning som kommer til anvendelse. Både ekspropriasjon og jordskifte er altså underlagt de skranker som følger av at eiendomsretten er et konstitusjonsbeskyttet rettsgode...
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2023

Vedlegg:- Rettsdata