Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kort merknad til HR-2020-2186-A (Stryken gård)
Ansvar:Endre Stavang
Forfatter:Stavang, Endre
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2021
Omfang:S. 13-14
Serie:Nytt i privatretten ; 1/2021
Emneord:Fast eiendom / Servitutter / Tingsrett
Stikkord:HR-2020-2186-A (Stryken gård) / Servituttlova (1968) § 2
Innhold:Saken gjaldt fastlegging av positiv servituttrådighet (jf servituttlova § 2), samt om det er hjemmel i servituttlova § 2 til å treffe nærmere bestemmelse om utøvelse av servitutten.
Den aktuelle servitutten var Løvenskiolds rett til å kjøre landbruksmaskiner, skogsmaskiner og lastebil/tømmerbil, og rett til utkjøring av tømmer over gnr. 82 bnr. 1 Lunner kommune (Stryken gård).
Del av verk:Nytt i privatretten 1/2021

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2020-2186-A
- Rettsdata