Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Aurstadmaskin-saken – HR-2021-2248-A
Ansvar:Morten Smedal Nadheim
Forfatter:Nadheim, Morten Smedal
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2022
Omfang:S. 6-9
Serie:Nytt i privatretten ; 1/2022
Emneord:Advokater / Dynamisk tingsrett / Kjøpsrett / Løsøre / Rådgivning
Stikkord:EMK P1-1 / HR-2021-2248-A (Aurstadmaskin-saken) / Panteloven (1980) § 3-6 / Panteloven (1980) § 3-8
Innhold:Saken gjaldt egentlig advokatansvar og spørsmålet om det var gitt mangelfull rådgivning eller ikke. I vurderingen av om det forelå ansvarsgrunnlag, måtte imidlertid Høyesterett endelig ta stilling til hva som kreves for at løsørekjøper skal få rettsvern mot selgers kreditorer, og det er dette spørsmålet som er tema i det følgende. Holder det med avtale, eller kreves overlevering?

Nøkkelord: Rettsvern
Del av verk:Nytt i privatretten 1/2022

Vedlegg:- Rettsdata