Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:HRD 22. april 2015 – HR-2015-00843-S. Tomtefeste og EMK
Ansvar:Jo Ørjasæter
Forfatter:Ørjasæter, Jo
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2015
Omfang:S. 8-10
Serie:Nytt i privatretten ; 2/2015
Emneord:Tomtefeste
Stikkord:EMK / EMK P1-1 / Grunnloven § 97 / HR-2007-1593-P (Tomtefeste) / HR-2007-2022-A (Bøvre-dommen) / HR-2015-843-S (Grimstvedt) / Rt-2007-1281 (Tomtefeste) / Rt-2007-1706 (Bøvre-dommen / Rt-2015-421 (Grimstvedt) / Tomtefesteloven (1996) § 15
Innhold:I dom 12. juni 2012 Lindheim m.fl. mot Norge kom EMD til at festerens rett etter tomtefesteloven § 33 til å kreve feste til bolighus og fritidshus forlenget på samme vilkår som før, krenket bortfesterens eiendomsvern etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1. Etter EMDs syn representerte tomtefesteloven § 33 et uforholdsmessig inngrep i bortfesterens eiendomsrett.
Del av verk:Nytt i privatretten 2/2015

Vedlegg:- Rettsdata
- Hos utgiver