Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rettsvern for rentekrav ved utlegg
Ansvar:Erik Røsæg
Forfatter:Røsæg, Erik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Akademisk forlag, 2004
Omfang:S. 11-13
Serie:Nytt i privatretten ; 1/2004
Emneord:Panterett / Renter
Stikkord:HR-2002-1047-A / Panteloven (1980) § 1-4 / Panteloven (1980) § 1-5 / Rt-2003-1722
Innhold:Høyesteretts dom 5. desember i fjor handler om rettsvern for renter ved utleggspant. Det er på det rene at slike renter har rettsvern når namsmannen har summert renter og hovedstol. Spørsmålet var om det samme skulle gjelde når namsmannen ikke hadde regnet ut rentene, men bare nevnt rentesatsen og forrentningsperioden i tillegg til hovedstolen.
Del av verk:Nytt i privatretten 1/2004

Vedlegg:- Rettsinfo.no