Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Inngrep i varemerke. Høyesteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, APPLE
Ansvar:Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik
Forfatter:Rognstad, Ole-Andreas / Ørstavik, Inger Berg
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020
Omfang:S. 29-31
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2020
Emneord:Varemerker
Stikkord:HR-2020-1142-A (Apple) / Varemerkeloven (2010) § 4
Innhold:Saken gjaldt import av et parti mobiltelefonskjermer til iPhone, og spørsmålet om det var en krenkelse av varemerkerett etter varemerkeloven § 4 at deler inne i skjermene var påført varemerke uten samtykke fra merkehaver.
Apple Inc. er et amerikansk selskap som produserer og selger teknologiprodukter, blant annet smarttelefoner. I Norge har selskapet blant annet registrert den såkalte «eple-logoen» som varemerke for varer i klasse 9, herunder smarttelefoner. Merket er svært verdifullt og internasjonalt kjent.
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo - HR-2020-1142-A
- Rettsdata