Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tingsskade og kontrakt: Kontraktshjelperansvarets grenser – HR-2020-1120-A Kystverket
Ansvar:Knut Sande
Forfatter:Sande, Knut
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2020
Omfang:S. 23-27
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2020
Emneord:Culpaansvar / Kontraktsrett / Tingsrett
Stikkord:HR-2020-1120-A (Kystverket) / NS 8406 / NS 8406:2009
Innhold:Entreprenøren Alf Brekken og Sønner AS hadde i august 2014 fått i oppdrag av Kystverket å utbedre to moloer utenfor Andenes havn. En av oppgavene var å fylle moloene med stein. For å frakte steinmassene fra Natokaien og ut til moloene, engasjerte Alf Brekken underentreprenøren Polar Tugs AS. Da Polar Tugs skulle slepe ut lekteren med steinmassene til «Skarvbarmoloen», mistet slepebåtene kontroll over lekteren på grunn av sterk vind og strøm. Lekteren kolliderte med et sjømerke som tilhørte Kystverket. Kystverket krevde dekket utbedringskostnadene på 1 565 431 kroner av Polar Tugs, Alf Brekken og sistnevntes forsikringsselskap.
Polar Tugs erkjente ansvar for skaden tidlig i 2015. Selskapet mottok forsikringsutbetaling i november samme år, men beløpet ble verken overført til Kystverket eller Alf Brekken. I tingretten ble det rettskraftig avgjort at Polar Tugs var erstatningsansvarlig på grunnlag av den alminnelige culparegelen utenfor kontrakt. Alf Brekkens forsikringsselskap ble frifunnet. For Høyesterett stod saken utelukkende mellom Kystverket og Alf Brekken. Spørsmålet var om også Alf Brekken kunne holdes erstatningsansvarlig for skaden på sjømerket på grunnlag av kontraktshjelperansvaret. En enstemmig avdeling i Høyesterett besvarte spørsmålet negativt.
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2020-1120-A (Kystverket)
- Rettsdata