Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tvilløst-kravet etter tomtefesteloven – ingen endelig avklaring – HR-2018-865-S
Ansvar:Geir Stenseth
Forfatter:Stenseth, Geir
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2018
Omfang:Side 20-21
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2018
Emneord:Fast eiendom / Festeavgift / Tomtefeste
Stikkord:EMK P1-1 / HR-2006-2033-A / HR-2015-843-S (Grimstvedt) / HR-2018-865-S / HR-2018-865-S / Rt-2006-1547 / Rt-2015-421 (Grimstvedt)
Innhold:Etter tomtefesteloven er normalordningen at partene i en festeavtale regelmessig kan kreve festeavgiften regulert i samsvar med pengeverdiendringen. For en rekke festeavtaler kan imidlertid reguleringen heller skje med utgangspunkt i tomteverdiendringen, dersom det tvilløst er avtalt.
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2018

Vedlegg:- Rettsdata