Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Nedbemanning, utvelgelseskrets og ansiennitet – HR-2019-1986-A Telenor
Ansvar:Stein Evju
Forfatter:Evju, Stein
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2019
Omfang:S. 3-4
Serie:Nytt i privatretten ; 4/2019
Emneord:Ansiennitet / Arbeidsrett / Nedbemanning
Stikkord:HR-2019-1986-A (Telenor)
Innhold:Telenor Norge AS er et heleid datterselskap av Telenor ASA. Virksomheten i Telenor Norge er organisert i fem divisjoner, som hver har egen ledergruppe og er ansvarlig for eget budsjett. Hver divisjon har kontorer flere steder i landet. Konkret gjaldt saken her A, som ble sagt opp 24. januar 2017 fra sin stilling som salgskonsulent. Hun hadde da sitt arbeid ved «Business»‑divisjonens kontor i Trondheim. Oppsigelsen skjedde som ledd i nedbemanning.
Del av verk:Nytt i privatretten 4/2019

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2019-1986-A
- Rettsdata - HR-2019-1986-A
- Rettsdata
- Lovdata Pro - HR-2019-1986-A