Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
HR-2019-1986-A, (sak nr. 19-026350SIV-HRET) - Utvelgelseskrets ved omorganisering og nedbemanning : 29. oktober 2019 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2019
Høyesteretts dom i «Telenor-saken» : Avklaringer og nye spørsmålArtikkel - elektroniskArbeidsrettThorkildsen, Tarjei2020
Kommentar til Høyesteretts dom HR-2019-1986-A om nedbemanning i «Telenor-saken» Artikkel - elektroniskJuridika InnsiktThorkildsen, Tarjei2020
Nedbemanning og rasjonalisering i lys av senere års rettspraksisArtikkel - elektroniskEurojuris informererLarhammer, Sverre2020
Nedbemanning, utvelgelseskrets og ansiennitet – HR-2019-1986-A TelenorArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenEvju, Stein2019
Styringsretten som ramme for utvelgelse ved nedbemanningArtikkel - elektroniskArbeidsrettSøreide, Christel2020