Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Styringsretten som ramme for utvelgelse ved nedbemanning
Ansvar:Christel Søreide og Tor Olav Carlsen
Forfatter:Søreide, Christel / Carlsen, Tor Olav
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Arbeidsrett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:S. 56-66
Serie:Arbeidsrett ; 1/2020
Emneord:Arbeidsgivers styringsrett / Nedbemanning
Stikkord:HR-2017-561-A (Posten II) / HR-2018-880-A (Linjebygg) / HR-2019-1986-A (Telenor) / HR-2019-928-A (Hurtigruten) / Rt-1986-879 (Hillesland) / Rt-2000-1602 (Nøkk) / Rt-2009-1465 (Seinvaktdommen)
Innhold:Artikkelen behandler arbeidsgivers styringsrett som ramme for hvilke ansatte som skal vurderes opp mot hverandre og konkurrere om gjenværende stillinger innenfor utvelgelseskretsen, og drøfter dette med utgangspunkt i Høyesteretts uttalelser i HR-2019-1986-A (Telenor) om utvelgelse mellom arbeidstakere i «sammenlignbare stillinger». Problemstillingen er i økende grad aktuell som følge av økt kompleksitet i stillingsstrukturer og funksjoner i moderne virksomheter. Få virksomheter har en tradisjonell fagarbeider/funksjonær-struktur hvor kutt i bemanningen kan skje innenfor to relativt homogene grupper.1

Nøkkelord: styringsrett, nedbemanning, utvalgskrets/utvelgelseskrets, HR-2019-1986-A (Telenor), HR-2019-928-A (Hurtigruten), HR-2018-880-A (Linjebygg), HR-2017-561-A (Posten II), Rt-2009-1465 (Seinvaktdommen), Rt-2000-1602 (Nøkk), Rt-1986-879 (Hillesland)
Del av verk:Arbeidsrett 1/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2019-928-A
- Rettsinfo.no - HR-2019-1986-A (Telenor)
- Rettsinfo.no - HR-2018-880-A (Linjebygg)
- Rettsdata - Rt-2009-1465 (Seinvaktdommen)
- Rettsdata - Rt-2000-1602 (Nøkk)
- Rettsdata - Rt-1986-879 (Hillesland)
- Rettsdata - HR-2017-561-A (Posten II)
- Lovdata Pro - Rt-2009-1465 (Seinvaktdommen)
- Lovdata Pro - Rt-2000-1602 (Nøkk)
- Lovdata Pro - Rt-1986-879 (Hillesland)
- Lovdata Pro - HR-2018-880-A (Linjebygg)
- Lovdata Pro - HR-2017-561-A (Posten II)
- Juridika
- Idunn