Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Høyesteretts dom i «Telenor-saken» : Avklaringer og nye spørsmål
Ansvar:Tarjei Thorkildsen
Forfatter:Thorkildsen, Tarjei
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Arbeidsrett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Omfang:S. 45-55
Serie:Arbeidsrett ; 1/2020
Emneord:Ansiennitet / Nedbemanning
Stikkord:AR-2018-18 (NRK) / ARD-2016-6 (Nokas) / Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 / HR‑2017‑561-A (Posten II) / HR-2019-1986-A (Telenor) / Rt‑2015‑1332 (Gresvig)
Innhold:Avgrensning av utvalgskretsen ved nedbemanning kan være helt avgjørende for hvem som må forlate virksomheten. Høyesteretts dom i Telenor-saken 29. oktober 2019 er foreløpig siste autoritative rettsavgjørelse på området. Artikkelen gir en analyse av dommen og ser den i sammenheng med tidligere rettspraksis.

Nøkkelord: nedbemanning utvalgskrets ansiennitet Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 HR-2019-1986-A Rt‑2015‑1332 (Gresvig) ARD-2016-151 (Nokas)(Lovdatas referanse, Arbeidsrettens referanse er AR-2016-17) og AR-2018-18 (NRK) samt Høyesterett i HR‑2017‑561-A (Posten II)
Del av verk:Arbeidsrett 1/2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2019-1986-A
- Rettsinfo.no - AR-2018-18 (NRK)
- Rettsinfo.no - AR-2016-17 (Nokas)
- Rettsdata - Rt‑2015‑1332 (Gresvig)
- Rettsdata - HR-2017-561-A (Posten II)
- Lovdata Pro - Rt‑2015‑1332 (Gresvig)
- Lovdata Pro - HR‑2017‑561-A (Posten II)
- Lovdata Pro - ARD-2016-151 (Nokas)
- Juridika
- Idunn