Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Nedbemanning og sluttpakker : en praktisk håndbok
Ansvar:Nicolay Skarning og Mari Verling
Forfatter:Skarning, Nicolay / Verling, Mari
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2022.- 2. utgave
Omfang:224 sider
ISBN/ISSN:9788215063430
Emneord:Arbeidsrett / Nedbemanning
Stikkord:AR-2016-17 / AR-2018-18 (NRK) / AR-2020-6 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 15-1 / ARD-2006-286 / HR-1992-695-K / HR-1992-93-B (Sparebanken Nord-Norge) / HR-1996-75-B / HR-2000-1273 / HR-2008-936-A / HR-2011-910-A / HR-2015-2449-A (Gresvig) / HR-2017-561-A (Posten II) / HR-2018-1189-A / HR-2018-880-A (Linjebygg) / HR-2019-1986-A (Telenor) / HR-2019-424-A (Skanska) / Rt-1972-1330 / Rt-1984-1058 (Skuespiller) / Rt-1986-879 (Hillesland) / Rt-1992-1681 / Rt-1992-776 (Sparebanken Nord-Norge) / Rt-1996-1401 / Rt-2000-1958 / Rt-2008-749 / Rt-2011-609 / Rt-2015-1332 (Gresvig)
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Nedbemanning og sluttpakker. En praktisk håndbok gir en praktisk innføring i hvordan en nedbemanning bør gjennomføres korrekt og effektivt, i tråd med lover og regler.
Å foreta en nødvendig nedbemanning av arbeidsstokken kan være en vanskelig og ubehagelig prosess for en bedrift. Mange spørsmål dukker opp, og konflikter kan lett oppstå, særlig dersom man ikke går frem på en korrekt måte. Denne boken gir en praktisk innføring i hvordan en nedbemanning bør gjennomføres korrekt og effektivt, i tråd med lover, regler og eventuelle tariffavtaler. Prosessen beskrives steg for steg, og viktige menneskelige hensyn er belyst.
Boken tar for seg hvilke forberedelser man bør gjøre før man setter i gang en nedbemanningsprosess, og forklarer når og hvordan tillitsvalgte bør involveres. Den tar også for seg spørsmål som bør vurderes tidlig i prosessen, herunder hva som er best: sluttpakker eller oppsigelser.
Boken er et hjelpemiddel for både bedriften og den ansatte og inneholder både huskelister og praktiske tips. Den inneholder også eksempler på sluttpakkeordninger fra alle deler av næringslivet. Videre inneholder den også maler for flere viktige dokumenter, som protokoller fra møter med de tillitsvalgte og maler for oppsigelse, endringsoppsigelse, sluttavtale og sluttpakkeordning.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka