Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Rett til å la hus på fremmed grunn bli stående mot vederlag – HR-2022-1119-A
Ansvar:Endre Stavang og Erik Røsæg
Forfatter:Stavang, Endre / Røsæg, Erik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 2022
Omfang:S. 16-17
Serie:Nytt i privatretten ; 3/2022
Emneord:Eiendomsrett / Tingsrett / Vederlag
Stikkord:Grannegjerdelova (1961) § 11 / Hendelege eigedomshøve (1969) § 8 / HR-2022-1119-A (Trollvassbudommen)
Note:I Rettsdata
Innhold:HR-2022-1119-A Trollvassbu handler om en turistforeningshytte som det viste seg var bygd på fremmed grunn. Turlaget som eide hytta og drev virksomheten, ble frifunnet for grunneierens krav om fjerning, men turlaget måtte betale ham en vederlagserstatning på hundre tusen kroner. Spørsmål om vederlaget var ikke tillatt bragt inn for Høyesterett.
Del av verk:Nytt i privatretten 3/2022

Vedlegg:- Rettsdata