Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Politisk demonstrasjonsstreik, fredsplikt – Arbeidsrettens dom 14. januar 2016 (lnr. 1/2016)
Ansvar:Alexander Næss Skjønberg
Forfatter:Skjønberg, Alexander Næss
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nytt i privatretten
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2016
Omfang:S. 3-4
Serie:Nytt i privatretten ; 1/2016
Emneord:Jernbane / Streik / Tariffavtaler
Stikkord:ARD-2016-1
Note:Saksnummer 12/2015
Innhold:Saken dreiet seg om rettmessigheten av en politisk demonstrasjonsstreik som ble gjennomført innen jernbanesektoren 15. juni i fjor. Aksjonen var en demonstrasjon mot regjeringens forslag til jernbanereform, jf. Meld. St. 27 (2014–2015), og den varte i tre timer fra kl. 10.00 til 13.00. Aksjonen ble iverksatt av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund, som begge er tilsluttet LO, blant medlemmer ansatt i NSB, Flytoget og Jernbaneverket. Arbeidsgiverforeningen Spekter, som organiserer NSB og Flytoget, gikk til søksmål og hevdet at aksjonen var i strid med fredsplikten.
Del av verk:Nytt i privatretten 1/2016

Vedlegg:- Rettsdata
- Lovdata Pro