Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
OmsorgsovertakelseBokkapittel Sandberg, Kirsten2023
Grensekryssende omsorgsovertakelseArtikkel - elektroniskEuroRettJonassen, Martin Emil Aasen2022
Vanlig bosted, tidspunktet for vurderingen, norske myndigheters jurisdiksjon til å behandle sak om omsorgsovertagelse, Haagkonvensjonen av 1996 – HR-2022-207-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenCordero-Moss, Giuditta2022
Samvær etter omsorgsovertakelse : - en undersøkelse av praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretterArtikkel - elektronisk Alvik, Ingunn Festøy2021
Sentrale emner i barnerettenElektronisk bok Bendiksen, Lena R. L.2021
Sentrale emner i barnerettenBokJuridikaBendiksen, Lena R.L.2021
Krav om opphevelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær - HR-2020-2081-A, (sak nr. 20-000266SIV-HRET) : 28. oktober 2020 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2020
Barnevern og adopsjon - HR-2020-1929-A, (sak nr. 19-167532SIV-HRET) : 14. september 2020 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2020
"Når vi ikke får gehør i rettsapparatet har vi tapt på vegne av barnet"Bokkapittel Stang, Elisabeth Gording2013
Rettsforholdet mellom barn og foreldre i utdanningssammenheng – hvem har rett til informasjon, og hvem bestemmer hvaBokkapittel Sandberg, Kirsten2012
Samiske barnevernsbarns rettigheter : - noen betraktninger om retten til språk og kulturBokkapittel Skogvang, Susann Funderud2009
Kommunens ansvar for unnlatt omsorgsovertakelse – Høyesteretts dom 22. oktober 2003Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenvik, Are2004
Samværsrett etter omsorgsovertakelse. Høysterettsdom av 4. april 2003, Rt. 2003 s. 425Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenSandberg, Kirsten2003
Omsorgsovertakelse. HøyesterettsdomArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenSandberg, Kirsten2002
Høyesterettsdom av 27. juni 2002. Omsorgsovertakelse og samværsrettArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenSandberg, Kirsten2002
Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next