Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting
Ansvar:Henrik Skar
Forfatter:Skar, Henrik
Materialtype:Bokkapittel
Utgitt:Bergen : Fagbokforlaget, 2019
Omfang:S. 477-496
ISBN/ISSN:9788245027945
Emneord:Eiendomsrett / Festskriftartikkel / Skatterett / Tingsrett
Del av verk:Rett i vest
Forlagets omtale: Dette festskriftet markerer at det er 50 år siden jurist-utdanningen startet ved Universitetet i Bergen. Samtidig ble det for første gang etablert et rettsvitenskapelig forskningsmiljø utenfor Oslo. Festskriftet gir et bredt innblikk i utviklingen av utdanning og forskning i disse femti årene. Festskriftet inneholder også en rekke vitenskapelige artikler fra ansatte ved Det juridiske fakultet. Disse vitner om stor faglig bredde og peker mot nye utfordringer for rettsvitenskapen i årene fremover.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria