Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Beslagsretten : Belagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann
Ansvar:Borgar Høgetveit Berg
Forfatter:Berg, Borgar Høgetveit
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:608 sider
ISBN/ISSN:9788215015743
Emneord:Aksjer / Eiendomsrett / Formuerett / Konkursrett / Løsøre / Panterett / Tingsrett / Tvangsfullbyrdelse
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2 / EMK P1-1 / Grunnloven § 105 / Kommisjonsloven (1916) § 53
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor?
Tematisk høyrer framstillinga heime i den dynamiske tingsretten, konkursretten og tvangsfullbyrdingsretten. Beslagsretten til kreditorane blir drøfta særskilt for ulike konfliktsituasjonar («heimelskonflikten» og «suksesjonskonflikten»), ulike rettsstiftingar (eigedomsrett, panterett osb.), ulike formuesgode (fast eigedom, lausøyre, aksjar osb.) og ulike ervervsmåtar (avtale, arv, kreditorbeslag osb.).
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bokanmeldelse
- Bla i boka