Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Beslagsretten : Belagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann
Ansvar:Borgar Høgetveit Berg
Forfatter:Berg, Borgar Høgetveit
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Omfang:608 sider
ISBN/ISSN:9788215051345
Emneord:Aksjer / Eiendomsrett / Formuerett / Konkursrett / Løsøre / Panterett / Tingsrett / Tvangsfullbyrdelse
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2
Note:I Allvit.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor?
Tematisk høyrer framstillinga heime i den dynamiske tingsretten, konkursretten og tvangsfullbyrdingsretten. Beslagsretten til kreditorane blir drøfta særskilt for ulike konfliktsituasjonar («heimelskonflikten» og «suksesjonskonflikten»), ulike rettsstiftingar (eigedomsrett, panterett osb.), ulike formuesgode (fast eigedom, lausøyre, aksjar osb.) og ulike ervervsmåtar (avtale, arv, kreditorbeslag osb.).
Borgar Høgetveit Berg er dommar i Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og advokatfirmaet Thommessen. Berg har gjeve ut ei rekkje bøker og artiklar i formuerett og prosessrett.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bokanmeldelse
- Bla i boka
- Allvit