Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Arveloven med kommentarer
Ansvar:John Asland med bidrag fra Inge Unneberg
Forfatter:Asland, John / Unneberg, Inge
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2021.- 1. utgave
Omfang:1104 sider.- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788205548589
Serie:Gyldendals juridiske kommentarserie
Emneord:Arverett / Kommentarutgave / Skifterett
Stikkord:Arveloven (2019)
Note:Boken er à jour per 1. januar 2021 og behandler derfor også de endringene som kom til med lov 18. desember 2020 og forskrift 9. november 2020 nr. 2327 til arveloven.
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Kommentarutgaven til lov om arv og dødsboskifte er et nyttig oppslagsverk for advokater, dommere, studenter og andre som kommer i berøring med arve- eller skifterettslige problemstillinger.
For de skifterettslige bestemmelsene er dette den første lovkommentaren i bokform siden 1974. Boken er skrevet med bidrag fra førsteamanuensis ph.d. Inge Unneberg ved Handelshøyskolen BI.
Boken er à jour per 1. januar 2021 og behandler derfor også de endringene som kom til med lov 18. desember 2020 og forskrift 9. november 2020 nr. 2327 til arveloven. Boken gir inngående kommentarer til alle lovens bestemmelser, i tillegg til rikelig med henvisninger til forarbeider både til dagens lov og til tidligere lovbestemmelser i skifteloven og arveloven av 1972. Den inneholder også mange henvisninger til rettspraksis og til annen litteratur.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka