Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Fast eiendom i et nøtteskall
Ansvar:Christoffer Nicolaisen, Camilla Sønderland Skjønberg, Nicholas Giverholt
Forfatter:Nicolaisen, Christoffer / Skjønberg, Camilla Sønderland / Giverholt, Nicholas
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2022.- 1. utgave
Omfang:206 sider - illustrasjoner
ISBN/ISSN:9788205563537
Emneord:Fast eiendom / Lærebok / Tingsrett
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Boken gir en introduksjon til eiendomsrett, også kjent som fast eiendoms rettsforhold. I boken gis blant annet et overordnet perspektiv på hvordan en eiendom klassifiseres på ulike måter, hva eierskapet til en eiendom betyr og hvordan en eiendom kan brukes av eieren og andre.
Fast eiendom er et begrenset knapphetsgode, og striden om retten til eiendom er derfor gjenstand for konflikter. Det å ha eller å bruke eiendom er i stor grad regulert, og temaer som registrering av eiendom, grenser, erverv av eiendom og rettigheter, hevd, servitutter, naboretten, sameie, eiendomsrettens konstitusjonelle og semikonstitusjonelle vern er derfor viet egne kapitler i denne boken.
Formålet med boken er å gi studenter og andre en forståelig innføring i et komplekst og omfattende rettsområde, med kilder for videre lesning.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse