Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Faste eiendommers rettsforhold
Ansvar:Einar Mo
Forfatter:Mo, Einar
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023.- 2. utgave
Omfang:296 sider
ISBN/ISSN:9788202752293
Emneord:Allemannsretten / Allmenningsrett / Eiendomsrett / Ekspropriasjon / Fast eiendom / Hevd / Lærebok / Naborett / Sameie / Servitutter / Tinglysing / Tingsrett / Tomtefeste
Stikkord:13221/08 (Lindheim) / EMK P1-1 / Grunnloven § 105 / HR-2001-5-B (Svartskog-saken) / HR-2011-1071-A (Jæren Vindkraft) / HR-2011-814-A / HR-2015-2111-A (Fårøya-dommen) / HR-2016-2554-P (Holship) / HR-2019-280-A / HR-2022-993-A / Jordloven (1995) § 12 / Rt-1951-417 (Bygdin) / Rt-1969-757 (Sandvika Gjestgiveri) / Rt-1972-77 (Sperillen) / Rt-1985-1128 (Rugsund) / Rt-2001-1229 (Svartskog-saken) / Rt-2011-556 / Rt-2011-780 (Jæren Vindkraft) / Rt-2015-1157 (Fårøya-dommen) / Servituttlova (1968) § 5 / Servituttlova (1968) § 6 / Servituttlova (1968) § 7 / Tinglysingsloven (1935) § 27
Note:Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om emnet:
velskrevet og oversiktlig tekst skisser, figurer, fotografier og tegninger rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis Faste eiendommers rettsforhold er særlig nyttig for:
studenter innen juss, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og jordskifte eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og advokater dommere og ansatte i kommunalforvaltningen det akademiske fellesskapet andre som arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom Andre utgave inneholder en god del nytt, blant annet om juridisk metode og fast eiendom sett i lys av Grunnloven, EØS-retten og menneskerettighetene. Ellers er boken ajourført som følge av lovendringer, nye dommer og andre endringer i rettskildebildet. Andreutgaven inneholder adskillig flere kildehenvisninger enn førsteutgaven, og den er nå mer egnet for praktikere. Men hovedmålgruppen er fortsatt studenter på universitets- og høyskolenivå som trenger en lettlest og pedagogisk bok om rettigheter i fast eiendom.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Domsregister
- Bla i boka