Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Faste eiendommers rettsforhold
Ansvar:Einar Mo
Forfatter:Mo, Einar
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2023.- 2. utgave
Omfang:296 sider
ISBN/ISSN:9788202795238
Emneord:Allemannsretten / Allmenningsrett / Eiendomsrett / Ekspropriasjon / Fast eiendom / Hevd / Lærebok / Naborett / Sameie / Servitutter / Tinglysing / Tingsrett / Tomtefeste
Stikkord:13221/08 (Lindheim) / EMK P1-1 / Grunnloven § 105 / HR-2001-5-B (Svartskog-saken) / HR-2011-1071-A (Jæren Vindkraft) / HR-2011-814-A / HR-2015-2111-A (Fårøya-dommen) / HR-2016-2554-P (Holship) / HR-2019-280-A / HR-2022-993-A / Jordloven (1995) § 12 / Rt-1951-417 (Bygdin) / Rt-1969-757 (Sandvika Gjestgiveri) / Rt-1972-77 (Sperillen) / Rt-1985-1128 (Rugsund) / Rt-2001-1229 (Svartskog-saken) / Rt-2011-556 / Rt-2011-780 (Jæren Vindkraft) / Rt-2015-1157 (Fårøya-dommen) / Servituttlova (1968) § 5 / Servituttlova (1968) § 6 / Servituttlova (1968) § 7 / Tinglysingsloven (1935) § 27
Note:I Allvit.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om emnet. Teksten er velskrevet og oversiktlig. Den utfylles av en rekke skisser, figurer, fotografier og tegninger. Boken inneholder dessuten rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis.
Faste eiendommers rettsforhold er skrevet særlig for studenter innen juss, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og jordskifte. Den er også nyttig for eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og advokater, dommere og ansatte i kommunalforvaltningen, det akademiske fellesskapet og andre som arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom.
Andre utgave inneholder en god del nytt, blant annet om juridisk metode og fast eiendom sett i lys av Grunnloven, EØS-retten og menneskerettighetene. Ellers er boken ajourført som følge av lovendringer, nye dommer og andre endringer i rettskildebildet. Andreutgaven inneholder adskillig flere kildehenvisninger enn førsteutgaven, og den er nå mer egnet for praktikere. Men hovedmålgruppen er fortsatt studenter på universitets- og høyskolenivå som trenger en lettlest og pedagogisk bok om rettigheter i fast eiendom.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Innholdsfortegnelse
- Domsregister
- Bla i boka
- Allvit