Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Trygderett i Høyesterett
Ansvar:Runar Narvland
Forfatter:Narvland, Runar
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal, 2023
Omfang:296 sider
ISBN/ISSN:9788205585393
Emneord:Domsavgjørelser / Domssamlinger / Høyesterettsdom / Trygderett
Stikkord:Folketrygdloven (1997) § 13-4 / Folketrygdloven (1997) § 22-13 / Folketrygdloven (1997) § 22-17 / Folketrygdloven (1997) § 3-21 / Folketrygdloven (1997) § 5-25 / HR-1996-76-B (Borthen-dommen) / HR-1996-77-B (Thunheim) / HR-2000-1298 / HR-2000-13-A / HR-2002-130 / HR-2002-508 (Manglende hjelpestønad) / HR-2004-22-A / HR-2004-556-A (Gravøldommen) / HR-2005-2000-A (Skygge-kjennelsen) / HR-2005-391-U / HR-2005-634-A / HR-2005-664-A / HR-2006-1017-A (Eide) / HR-2006-1587-A / HR-2006-2007-A / HR-2006-2107-A (Fotball-dommen) / HR-2006-404-A (Enkepensjon) / HR-2007-1004-A (Pallekjennelsen) / HR-2007-1013-A / HR-2007-1014-A / HR-2007-2151-A / HR-2007-2-A / HR-2007-831-A / HR-2008-897-A / HR-2009-1910-U / HR-2009-2191-A / HR-2009-2379-A (Myggstikk-dommen) / HR-2009-2380-A (Musikklærer-dommen) / HR-2010-1533-A / HR-2010-239-A / HR-2012-1228-A / HR-2012-1232-A / HR-2012-1818-A (Drosjesvindel) / HR-2012-2250-A / HR-2013-2590-A / HR-2013-2626-U / HR-2013-985-A / HR-2014-2470-A / HR-2014-656-A / HR-2014-997-A / HR-2015-2252-A / HR-2016-1052-A / HR-2016-389-A / HR-2016-589-A / HR-2016-603-U / HR-2018-2344-A / HR-2019-1154-A / HR-2019-1257-U / HR-2019-1662-A / HR-2019-2336-A / HR-2019-557-U / HR-2020-1193-A / HR-2020-1194-A / HR-2020-1824-A / HR-2020-332-U / HR-2021-1453-S (Nav-saken) / HR-2021-2126-A / HR-2021-2552-A / HR-2022-2178-A / HR-2022-2433-A / Rt-1977-1035 (Sykejournal-dommen) / Rt-1996-1415 (Borthen-dommen) / Rt-1996-1440 (Thunheim) / Rt-2000-220 / Rt-2001-995 / Rt-2002-1331 (Manglende hjelpestønad) / Rt-2002-155 / Rt-2004-2 / Rt-2004-487 (Gravøldommen) / Rt-2005-1757 (Skygge-kjennelsen) / Rt-2005-253 / Rt-2005-495 / Rt-2005-548 / Rt-2006-1129 / Rt-2006-1519 / Rt-2006-1642 (Fotball-dommen) / Rt-2006-262 (Enkepensjon) / Rt-2006-735 (Eide) / Rt-2007-1 / Rt-2007-1815 / Rt-2007-721 / Rt-2007-882 (Pallekjennelsen) / Rt-2007-899 / Rt-2007-912 / Rt-2008-688 (Skjæringstidspunkt) / Rt-2009-1204 / Rt-2009-1485 / Rt-2009-1619 (Myggstikk-dommen) / Rt-2009-1626 (Musikklærer-dommen) / Rt-2010-1070 / Rt-2010-113 / Rt-2012-1444 (Drosjesvindel) / Rt-2012-1810 / Rt-2012-921 / Rt-2012-929 / Rt-2013-1642 / Rt-2013-1672 / Rt-2013-645 / Rt-2014-1272 / Rt-2014-336 / Rt-2014-513 / Rt-2015-1232
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Denne boka gir en tematisk oversikt over dommer og kjennelser fra Høyesterett med betydning på trygderettens område, avgjørelser som det er viktig for en rettsanvender på trygderettens område å kjenne til.
Avgjørelsene er presentert med gjengivelse av de viktigste premissene, slik at leseren kan se hvordan dommerne i Høyesterett har resonnert seg fram til resultatet. For at framstillingen ikke skal bli for omfangsrik og utflytende, er partenes anførsler stort sett utelatt, bortsett fra de steder hvor førstvoterende har gjentatt disse i sitt votum.
«Dette er boka jeg gjerne skulle hatt som aktiv rettsanvender på trygderettens område», sier forfatteren.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse