Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Marshall-planen og EU
Ansvar:Per Christiansen
Forfatter:Christiansen, Per
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023
Serie:Dommerpost Luxemburg ; 14
Emneord:2. verdenskrig / Bistand / Krig / Økonomi
Geografiske emneord:Europa
Innhold:Marshall-planen (European Recovery Program) var et amerikansk løft for å få europeisk økonomi på fote etter andre verdenskrig. Behovet for gjenoppbygging etter krigen i Ukraina og muligheten for et ukrainsk EU-medlemskap i fremtiden gjør at det igjen trekkes paralleller til planen. Hvordan virket Marshall-planen, og hva er sammenhengen med EU?
Del av verk:Juridika Innsikt 2023

Vedlegg:- Juridika