Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Varsling : praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven
Ansvar:Jan-Erik Sverre og Mari Verling
Forfatter:Sverre, Jan-Erik / Verling, Mari
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 1. utgave
Omfang:264 sider
ISBN/ISSN:9788215069036
Emneord:Arbeidsgiveransvar / Arbeidsrett / Personvern / Saksbehandling / Varsling / Ytringsfrihet
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 19-1 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 2 A-3 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 2 A-6 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) kap 19 / Arbeidsmiljøloven - AML (2005) kap 2 A / Direktiv (EU) 2019/1937 - om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten / Forvaltningsloven (1967) § 13 / Offentleglova (2006) / Offentleglova (2006) § 13 / Skipsarbeidsloven (2013) / Skipsarbeidsloven (2013) § 2-6 / Skipsarbeidsloven (2013) § 9-7
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Etter arbeidsmiljøloven kan arbeidstakere varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsler kan gjelde alt fra lovbrudd til brudd på etiske normer. Mange arbeidsgivere er usikre på hvordan varsler bør håndteres. Målet med boken er å hjelpe virksomheter med å håndtere varsler på en korrekt, hensynsfull og effektiv måte, i tråd med lovens regler.
Boken gir en praktisk oversikt over regel verket knyttet til varsling. Forfatterne forklarer blant annet hvilke virksomheter som plikter å ha varslingsrutiner, og hva slike rutiner må og bør inneholde. Boken tar også for seg hvordan arbeidstakere kan og skal gå frem ved varsling og gir en steg-for-steg oversikt over hvordan varsler bør håndteres.
Bak i boken er det inntatt maler for å gjøre oppfølgingen av varsler lettere og mer profesjonell. Boken er beregnet på alle som jobber med varsling, herunder ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og advokater. Den er også et nyttig verktøy for ansatte som selv er involvert i en varslingsprosess.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka