Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Fast eiendoms rettsforhold
Ansvar:Thor Falkanger
Forfatter:Falkanger, Thor
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 6. utgave
Omfang:472 sider
ISBN/ISSN:9788215070049
Emneord:Allmenningsrett / Eiendomsrett / Fast eiendom / Lærebok / Naborett / Sameie / Servitutter / Tomtefeste
Stikkord:13221/08 (Lindheim) / 467020/99 (James and Others) / Grannelova (1961) / Grannelova (1961) § 2 / Grunnloven § 105 / HR-1995-85-B (Gjensidige-dommen) / HR-1999-25-A (Katnosa) / HR-2001-4-B (Selbu-saken) / HR-2001-5-B (Svartskog-saken) / HR-2004-1128-A (Stonglandshalvøya) / HR-2004-2115-A / HR-2006-731-A (Gardermoen) / HR-2007-1593-P (Tomtefeste) / HR-2007-2022-A (Bøvre-dommen) / HR-2007-238-A / HR-2008-484-A / HR-2011-793-U / HR-2015-2111-A (Fårøya-dommen) / HR-2015-218-A / HR-2021-1975-S (Fosen) / HR-2023-1192-A / R-1977-1155 (Flesland flyplass) / RG-1961-689 (Nordhordaland) / RG-1965-228 (Bergen) / RG-1983-394 (Eidsivating) / Rt-1915-20 / Rt-1918-401 / Rt-1952-1007 / Rt-1958-421 (Sølyst) / Rt-1958-758 / Rt-1959-912 / Rt-1961-1163 (Dale skog) / Rt-1962-304 / Rt-1963-1263 (Vinstra-dommen) / Rt-1963-370 (fiske i Lågen) / Rt-1965-310 (Riflen Skytterlag og Skoger Skytterlag) / Rt-1965-933 / Rt-1966-1044 / Rt-1967-101 / Rt-1967-1407 / Rt-1967-920 (Hålandsdalen) / Rt-1968-695 (Deinboll) / Rt-1968-750 (Sirdal) / Rt-1969-1000 / Rt-1969-757 (Sandvika Gjestgiveri) / Rt-1970-1398 (Nipetjernet) / Rt-1970-67 (Strandlov-dommen) / Rt-1971-378 (Grisehus) / Rt-1972-643 (Bottenvollen) / Rt-1972-77 (Sperillen) / Rt-1974-524 (Fornebu) / Rt-1975-1048 / Rt-1976-1 (Kløfta-dommen) / Rt-1982-588 (Kjevik) / Rt-1983-569 (fiske i Vansjø) / Rt-1985-1121 / Rt-1985-1128 (Rugsund) / Rt-1986-583 / Rt-1988-146 (Åssameiet) / Rt-1991-1311 (Beiarn-Skjerstad) / Rt-1995-904 (Gjensidige-dommen) / Rt-1999-425 (Katnosa) / Rt-2001-1229 (Svartskog-saken) / Rt-2001-769 (Selbu-saken) / Rt-2004-1092 (Stonglandshalvøya) / Rt-2004-1985 / Rt-2006-486 (Gardermoen) / Rt-2007-102 / Rt-2007-1281 (Tomtefeste) / Rt-2007-1706 (Bøvre-dommen) / Rt-2008-362 / Rt-2011-509 / Rt-2015-1157 (Fårøya-dommen) / Rt-2015-120 / Sameigelova (1965) § 15 / Servituttlova (1968) § 2 / Servituttlova (1968) § 7 / Tinglysingsloven (1935) § 27 / Tomtefesteloven (1996) § 32 / Veglova (1963)
Note:Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Den 5. utgaven av Fast eiendoms rettsforhold - tilpasset studieordningen av 2011 ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo - er i den foreliggende 6. utgaven gjennomgripende revidert.
Boken er skrevet slik at den også vil være av interesse for alle som er opptatt av de rettslige sidene av fast eiendom. Den har tallrike henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur.
I boken redegjøres det for de grunnleggende begrepene «eiendomsrett» og «begrensede rettigheter» (bruksrett, panterett, forkjøpsrett osv.), for hvordan eiendomsrett eller begrensede rettigheter erverves, og for hvordan man oppnår rettsvern overfor konkurrerende rettsstiftelser. Samtidig er det lagt stor vekt på hva som er praktisk viktig, gjennom omfattende fremstillinger av sameie, tomtefeste, servitutter samt rådighetsbegrensninger av hensyn til naboene.
Allemannsretten og allmenningsretten er ytterligere temaer som er viet egne kapitler. Videre er det tatt med oversikter over det offentliges kontroll, især gjennom plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivningen.
THOR FALKANGER (f. 1934) var i perioden 1970-2004 professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med tingsrett som ett av sine fag. Han har blant annet utgitt Tingsrett (9. utg. 2022, sammen med Aage Thor Falkanger), Allmenningsrett (2009) og Landbruksrett (2013). Videre nevnes Tvangsfullbyrdelsesloven (4. utg. 2008, sammen med Hans Flock og Thorleif Waaler), Odelsloven (5. utg. 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Løsningsrettsloven (2015), Tomtefesteloven (2017) og Mineralloven (2018). Han har også et omfangsrikt sjørettslig forfatterskap.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Innholdsfortegnelse
- Domsregister
- Bla i boka