Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Fast eiendoms rettsforhold
Ansvar:Thor Falkanger
Forfatter:Falkanger, Thor
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023.- 6. utgave
Omfang:472 sider
ISBN/ISSN:9788215070421
Emneord:Allmenningsrett / Eiendomsrett / Fast eiendom / Lærebok / Naborett / Sameie / Servitutter / Tomtefeste
Stikkord:13221/08 (Lindheim) / 467020/99 (James and Others) / Grannelova (1961) / Grannelova (1961) § 2 / Grunnloven § 105 / HR-1995-85-B (Gjensidige-dommen) / HR-1999-25-A (Katnosa) / HR-2001-4-B (Selbu-saken) / HR-2001-5-B (Svartskog-saken) / HR-2004-1128-A (Stonglandshalvøya) / HR-2004-2115-A / HR-2006-731-A (Gardermoen) / HR-2007-1593-P (Tomtefeste) / HR-2007-2022-A (Bøvre-dommen) / HR-2007-238-A / HR-2008-484-A / HR-2011-793-U / HR-2015-2111-A (Fårøya-dommen) / HR-2015-218-A / HR-2021-1975-S (Fosen) / HR-2023-1192-A / R-1977-1155 (Flesland flyplass) / RG-1961-689 (Nordhordaland) / RG-1965-228 (Bergen) / RG-1983-394 (Eidsivating) / Rt-1915-20 / Rt-1918-401 / Rt-1952-1007 / Rt-1958-421 (Sølyst) / Rt-1958-758 / Rt-1959-912 / Rt-1961-1163 (Dale skog) / Rt-1962-304 / Rt-1963-1263 (Vinstra-dommen) / Rt-1963-370 (fiske i Lågen) / Rt-1965-310 (Riflen Skytterlag og Skoger Skytterlag) / Rt-1965-933 / Rt-1966-1044 / Rt-1967-101 / Rt-1967-1407 / Rt-1967-920 (Hålandsdalen) / Rt-1968-695 (Deinboll) / Rt-1968-750 (Sirdal) / Rt-1969-1000 / Rt-1969-757 (Sandvika Gjestgiveri) / Rt-1970-1398 (Nipetjernet) / Rt-1970-67 (Strandlov-dommen) / Rt-1971-378 (Grisehus) / Rt-1972-643 (Bottenvollen) / Rt-1972-77 (Sperillen) / Rt-1974-524 (Fornebu) / Rt-1975-1048 / Rt-1976-1 (Kløfta-dommen) / Rt-1982-588 (Kjevik) / Rt-1983-569 (fiske i Vansjø) / Rt-1985-1121 / Rt-1985-1128 (Rugsund) / Rt-1986-583 / Rt-1988-146 (Åssameiet) / Rt-1991-1311 (Beiarn-Skjerstad) / Rt-1995-904 (Gjensidige-dommen) / Rt-1999-425 (Katnosa) / Rt-2001-1229 (Svartskog-saken) / Rt-2001-769 (Selbu-saken) / Rt-2004-1092 (Stonglandshalvøya) / Rt-2004-1985 / Rt-2006-486 (Gardermoen) / Rt-2007-102 / Rt-2007-1281 (Tomtefeste) / Rt-2007-1706 (Bøvre-dommen) / Rt-2008-362 / Rt-2011-509 / Rt-2015-1157 (Fårøya-dommen) / Rt-2015-120 / Sameigelova (1965) § 15 / Servituttlova (1968) § 2 / Servituttlova (1968) § 7 / Tinglysingsloven (1935) § 27 / Tomtefesteloven (1996) § 32 / Veglova (1963)
Note:Dommene som har tre eller flere sidehenvisninger er blitt satt opp som emneord så de er søkbare.
1. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2023.
I Allvit og Juridika.
Allvit: ISBN 9788215070452

Trykt utgave:Gå til trykt utgave

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Domsregister
- Bla i boka
- Allvit