Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Kommunenes personalhåndbok 2024
Ansvar:KS
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:KF Inforserie
Utgitt:Oslo : Kommuneforlaget, 2024.- 33. utgave
Omfang:384 sider
ISBN/ISSN:9788244624428
Serie:Kommunenes personalhåndbok
Emneord:Administrasjon / Arbeidsrett / Håndbok / Kommunalforvaltning / Kommuner / Personaladministrasjon
Stikkord:Arbeidsmiljøloven - AML (2005) § 15-13 a / Hovedtariffavtalen for kommuner (HTA) (2022-2024) § 14 / Hovedtariffavtalen for kommuner (HTA) (2022-2024) § 3-5 / Hovedtariffavtalen for kommuner (HTA) (2022-2024) § 3-6 / Hovedtariffavtalen for kommuner (HTA) (2022-2024) kap 1 § 12 / Hovedtariffavtalen for kommuner (HTA) (2022-2024) kap 4 / Hovedtariffavtalen for kommuner (HTA) (2022-2024) kap 5 punkt 5.1
Note:1. utg. 1992
Ligger i basen KF Personal.
Forlagets omtale: Kommunenes personalhåndbok 2024 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen.
Boken er tematisk inndelt, og inneholder grundig beskrivelse av lov- og avtaleverk samt dommer og avgjørelser av betydning. KS' fortolkninger og kommentarer til avtaler og aktuelle lovbestemmelser er innarbeidet i de enkelte kapitlene. Boken inneholder flere eksempler som illustrerer og forklarer regelverket, samt en samling maler til bruk i det praktiske personalarbeidet.
I denne oppdaterte utgaven er det tatt hensyn til endringer i lov- og avtaleverk samt nye dommer og avgjørelser. Boken har en oversikt over eksemplene, en fyldig stikkordliste og en referanseliste over det mest sentrale lov- og avtaleverk.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- KF Infoserie
- Bla i boka