Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Avtalerett
Ansvar:Geir Woxholth
Forfatter:Woxholth, Geir
Materialtype:Bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal Akademisk, 2024.- 12. utgave
Omfang:682 sider
ISBN/ISSN:9788205585683
Emneord:Avtalerett / Lærebok
Stikkord:Avtaleloven (1918) § 33 / Avtaleloven (1918) § 36 / Avtaleloven (1918) § 37 / CISG 1980 / Finansavtaleloven (1999) § 2-15 / Markedsføringsloven (2009) § 22 / Markedsføringsloven (2009) § 23 / Pristiltaksloven (1993) § 2
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: Avtalerett gir en detaljert fremstilling av rettsområdet.
Boken behandler reglene og prinsippene om inngåelse av avtaler etter reglene i avtaleloven og etter moderne avtaleslutningsteknikker. Den behandler også reglene om tolkning, ugyldighet og representasjon (fullmakt) samt reglene om privat- og offentligrettslig sensur av avtalevilkår etter henholdsvis avtale- og markedsføringsloven.
Det er også med en nærmere redegjørelse om EUs arbeid og regelverk på kontrakts- og avtalerettens område, og EUs forbrukeravtaledirektiv er inngående behandlet.
Forfatteren legger vekt på å fremheve kommersielle avtaleslutningsteknikker som forhandlinger, anbud og standardavtaler. Boken omhandler videre avtaleinngåelse ved mellommenn og representasjonsrett i sammenslutninger, spørsmålene om hvem som er avtalepart, og om avtalevirkninger for andre enn partene.
Boken er spesielt tilpasset læringskravene for studenter ved de juridiske fakultetene, men også rettet inn mot behovet som advokater, dommere og andre praktikere måtte ha.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika