• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Betydningen av lokal/total overvannsdisponering (LOD/TOD) på flommer
Ansvar:av Svein Endresen, Sivilingeniør Svein Endresen AS
Forfatter:Endresen, Svein / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Skauge, Ola
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:31 s. - kol. ill., diagr., fig., kart
ISBN/ISSN:82-410-0349-8
Serie:Hydra-rapport ; T01
Emneord:Flom / Flomskade / Overvannsdisponering / Tettsteder
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: D (Databaser og GIS); N (Naturgrunnlag og arealbruk), T (Tettsteder); F (Flomdemping, flomvern og flomhandtering); R (Skaderisikoanalyse); Mi (Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak); Mo (Modellarbeid)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.166
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556.166
Vurdering: