Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mål - virkemidler - organisering : innspill til stortingsmelding om enøk
Ansvar:Norges vassdrags- og energiverk. Seksjon for enøk og lokal energiplanlegging
Forfatter:Norges vassdrags- og energiverk
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:[Oslo] : NVE, 1992
Omfang:48 bl. - ill.
Serie:NVE Notat ; 1992:10
Emneord:Energiøkonomisering / Norges vassdrags- og energidirektorat
Innhold:Sammedrag: Dette notatet er NVEs foreløpige innspill til den kommende stortings-
melding om energiøkonomisering. Notatet vurderer målene i enøk-politikken,
virkemidler som kan bidra til måloppnåelse og hvordan denne virksomheten bør
organiseres.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering: