Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Elforsyningen i Norge : organisasjonsforhold innen de enkelte fylker
Ansvar:Knut Hofstad
Forfatter:Hofstad, Knut
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1994
Omfang:10 s. + vedl. - fig.
Klassenummer:621.31(481):65.01
Serie:NVE Notat ; 1994:5
Emneord:Elektrisitetsproduksjon / Elektrisitetsverk / Elforsyning / Everk
Geografiske emneord:Norge
Note:Oversikt over de enkelte fylkene i vedlegg
Innhold:Notatet gir en oversikt over organisasjonsenheter (distribusjonsverk, produksjonsverk, kraftomsetningsselskaper m.v.) i norsk elektrisitetsforsyning.
1.utg. 1981
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/notat/1994/notat1994_05.pdf