Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Skattefunn : regler og praksis
Ansvar:Christian Hambro
Forfatter:Hambro, Christian
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal juridisk, 2017
Omfang:1 fil (365 s.) - fig.
ISBN/ISSN:9788205505209
Serie:Gyldendals juridiske håndbøker
Emneord:Skatter / Skatterett
Note:På omslaget: Gyldendals juridiske håndbøker
I Allvit
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: Oljenedturen har økt bevisstheten om hvor viktig innovasjon i næringslivet er for landets fremtid. Heldigvis har næringslivets FoU-innsats økt betydelig de siste årene, noe som for en stor del kan tilskrives SkatteFUNN-ordningen. I Rogaland har mange bedrifter økt sin FoU-innsats spesielt mye for å få nye ben å stå på når oljeindustriens etterspørsel avtar. Det er anslått at næringslivet i 2017 vil motta 4 milliarder kroner i FoU-støtte gjennom SkatteFUNN. SkatteFUNN-ordningen gir bedriftene rett til mellom 18 og 20 % fradrag i sin betalbare skatt for utført FoU. Forskningsrådet anslår at det i 2016 var 9625 aktive SkatteFUNN-prosjekter i gang, med en samlet årlig kostnadsramme på om lag 26,5 milliarder kroner. Rådet behandler rundt 4500 søknader om godkjenning av SkatteFUNN-prosjekter årlig. Ordningen, og administreringen av den, blir høyt verdsatt av næringslivet.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Innholdsfortegnelse
- Allvit