Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Skattefunn : regler og praksis
Ansvar:Christian Hambro
Forfatter:Hambro, Christian
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Gyldendal Juridisk, 2020.- 2. utg.
Omfang:400 s.
ISBN/ISSN:9788205535671
Serie:Gyldendals juridiske håndbøker
Emneord:Arbeidsrett / EØS / Forvaltningsrett / Håndbok / Panterett / Selskapsrett / Skatter / Skatterett
Note:I Allvit.
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: En praktisk håndbok for næringsliv, rådgivere, revisorer, advokater og skattemyndigheter.
Oljenedturen som startet i 2014, økte bevisstheten om hvor viktig innovasjon i næringslivet er for landets fremtid. Den dramatiske nedgangen i
oljeprisen i 2020 har forsterket behovet for å skape nye arbeidsplasser og omstille norsk økonomi. FoU vil være kjernen i denne omstillingen.
Heldigvis har næringslivets FoU-innsats økt betydelig de siste årene, noe som for en stor del kan tilskrives SkatteFUNN-ordningen. Skatte-
FUNN-ordningen gir bedriftene rett til 19 % fradrag i sin betalbare skatt for utført FoU. Antall SkatteFUNN-prosjekter var om lag 7000 i 2019,
og statens provenytap forbundet med ordningen, var nærmere 5,6 milliarder kroner.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Rettsdata
- Innholdsfortegnelse
- Ebok.no
- Bla i boka
- Allvit