Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 20..
Ansvar:Sivilombudsmannen
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Sivilombudsmannens årsmelding
Utgitt:Oslo : Sivilombudsmannen, 2014-
Serie:Dokument ; 4:1
Emneord:Sivilombudsmannen / Uttalelser / Årbøker
Note:Pr. 25. mars 2020:
Finnes hos Sivilombudsmannen fra 2014-
Finnes hos Lovdata Pro fra 2014-2015

I Serien Dokument 4:1
Innhold:Hvert år innen 1. april avgir Sivilombudsmannen en melding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet leverer en egen årsmelding som legger fokus på ombudsmannens forebyggingsarbeid.

Vedlegg:- Rettsinfo.no - 2020
- Rettsinfo.no - 2019
- Rettsinfo.no - 2019
- Rettsinfo.no - 2018
- Rettsinfo.no - 2017
- Rettsinfo.no - 2016
- Rettsinfo.no - 2015
- Rettsinfo.no - 2014