Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Ekspropriasjonsrett : Kort forklart
Ansvar:Katrine Broch Hauge, Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen
Forfatter:Hauge, Katrine Broch / Holth, Fredrik / Larsen, Ingrid Wang
Materialtype:Bok
Signatur:Juridika
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:236 sider
ISBN/ISSN:9788215030289
Serie:Kort forklart
Emneord:Ekspropriasjon / Erstatningsrett / Erstatningsutmåling / Lærebok
Stikkord:Grunnloven § 105 / Grunnloven § 113 / Oreigningsloven (1959) § 2 / Plan- og bygningsloven (2008) § 16-2 / Veglova (1963) § 53
Elektronisk utgave:Gå til elektronisk utgave
Forlagets omtale: «Ekspropriasjonsrett kort forklart» gir en innføring i rettsreglene om ekspropriasjon. Ekspropriasjon innebærer tvungen avståelse av rettigheter til fast eiendom. Den som utsettes for ekspropriasjon, har etter Grunnloven krav på full erstatning. Boken gir en bred og oversiktlig fremstilling av de mange rettsspørsmål som ekspropriasjon reiser. Den behandler hva som kjennetegner ekspropriasjonsretten som rettsfelt, og hvilke rettigheter som er beskyttet av det særskilte vernet Grunnloven gir. Andre sentrale emner er behandlingen av ekspropriasjonssaker i forvaltningen og i domstolene samt reglene og prinsippene for utmåling av erstatning. Boken passer for studenter og andre som har behov for en innføring. Boken er også et godt utgangspunkt for fordypning.
Fredrik Holth er cand.jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth er dosent i juridiske fag ved NMBU og underviser i plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.
Katrine Broch Hauge er cand.jur fra UIB (2003) og ph.d. i rettsvitenskap fra UiO (2015). Broch Hauge er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, NIFS, UiO, og underviser i fast eiendoms rettsforhold, miljørett og ekspropriasjonsrett.
Ingrid Wang Larsen er master i rettsvitenskap fra UiO (2007). Larsen er universitetslektor i juridiske fag ved NMBU og underviser i ekspropriasjonsrett og jordskifte- og skjønnsprosessrett.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Kjøp hos Akademika
- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka