Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Ekspropriasjonsrett : Kort forklart
Ansvar:Katrine Broch Hauge, Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen
Forfatter:Hauge, Katrine Broch / Holth, Fredrik / Larsen, Ingrid Wang
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021.- 1. utgave
Omfang:236 sider
ISBN/ISSN:9788215047843
Serie:Kort forklart
Emneord:Ekspropriasjon / Erstatningsrett / Erstatningsutmåling / Lærebok
Stikkord:Grannelova (1961) § 2 / Grunnloven § 105 / Grunnloven § 113 / Oreigningsloven (1959) § 2 / Plan- og bygningsloven (2008) § 16-2 / Skjønnsprosessloven (1917) § 9 / Veglova (1963) § 53
Note:I Allvit
Trykt utgave:Gå til trykt utgave
Forlagets omtale: «Ekspropriasjonsrett kort forklart» er en innføringsbok i ekspropriasjon. Ekspropriasjon er i korte trekk en tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot erstatning. Boken tar sikte på å gi en pedagogisk og aktuell fremstilling av ekspropriasjonsretten. Boken vil først og fremst behandle ekspropriasjonserstatningsloven og de domstolskapte prinsipper ved erstatningsutmåling. Andre sentrale emner er saksgangen i en ekspropriasjonssak, de overordnede rammer i Grunnloven § 105 og erstatningsutmålingen. Fremstillingen skal passe både for studenter og andre som trenger en innføring i rettsområdet.
Omtale levert av Den norske Bokdatabasen®

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Juridika
- Innholdsfortegnelse
- Bla i boka
- Allvit