Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Risiko for kvikkleireskred på Bragernes, Drammen kommune : grunnundersøkelser - datarapport
Ansvar:Ragnar Moholdt, Odd Gregersen
Forfatter:Moholdt, Ragnar / medforf.: Gregersen, Odd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:1 ringperm (flere pag.) - ill.
ISBN/ISSN:1503-0318
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Oppdragsrapport A ; 2005:9
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Drammen
Note:Katalogisert etter omslag. Overtittel: Program for økt sikkerhet mot leirskred.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2005/oppdragsrapportA2005_09.pdf