Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Analyser av offshore modellsimuleringer av vind
Ansvar:forfatter: Øyvind Byrkjedal [og] Reidar Kravik
Forfatter:Byrkjedal, Øyvind / Kravik, Reidar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:22 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1503-0318
Klassenummer:621.548(261.26).001 / 621.548(481-04).001
Serie:NVE Oppdragsrapport A ; 2009:10
Emneord:Modellforsøk / Offshorevirksomhet / Ressurskartlegging / Vindkart / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: En simulering med mesoskala-modellen WRF er gjort for Nordsjøen i
norsk økonomisk sone. Data fra denne modellsimuleringen er analysert med hensyn
på hastighetsfordeling, sesongvariasjoner i produksjonen og samvariasjon i
produksjonstall for ulike områder av Nordsjøen. Midlere produksjon er beregnet for
hele modellgitteret for en Vesta V90 3MW turbin. Produksjonskartet viser at
høyeste produksjon ikke oppnås der hvor den høyeste middelvinden er funnet.
Fratrukket 20 % for tap til nett, tilgjengelighet, vedlikehold og vaketap finner vi at
brukstiden er fra 3 000 timer for kystnære områder og opp til 3 600 timer for
områder sentralt i Nordsjøen for denne turbinen. Supplerende beregninger er også
gjort for en Siemens 3,6 MW turbin, som generelt har en noe høyere brukstid for
store deler av Nordsjøen. Det er beregnet kart som viser tap av brukstid som følge
av for høye og for lave vindhastigheter, og kart som viser Weibullparametrene
over hele modellområdet. Det er også presentert kart som eksemplifiserer
samvariasjonen i produksjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2009/oppdragsrapportA2009_10.pdf