Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
AkuttvedtakBokkapittel Oppedal, Mons2023
Institusjonsplassering av barn med alvorlige atferdsvanskerBokkapittel Sigurdsen, Randi2023
OmsorgsovertakelseBokkapittel Sandberg, Kirsten2023
Frivillige hjelpetiltakBokkapittel Stang, Elisabeth Gording2023
Fastsettelse av samvær mellom far og fire barn etter omsorgsovertakelse - HR-2021-476-A, (sak nr. 20-138877SIV-HRET) : 2. mars 2021 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2021
Barnevern – samvær etter omsorgsovertakelse - HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET) : 2. mars 2021 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2021
Samvær etter omsorgsovertakelse sett i lys av gjenforeningsmåletArtikkel - elektroniskAvhandlingDar, Aisha Nadia2020
Barn som begår lovbrudd før fylte 15 årArtikkel - elektroniskEurojuris informererBrattvoll, Hedda Emilie2020
Kommentar til Høyesteretts kjennelse om hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørtArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktHaugli, Trude2020
Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige loverBokkapittel Aarli, Ragna2016
Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser?Bokkapittel Søvig, Karl Harald2013
Samiske barnevernsbarns rettigheter : - noen betraktninger om retten til språk og kulturBokkapittel Skogvang, Susann Funderud2009
Barns rettssikkerhetBokkapittel Haugli, Trude2009
Barnevern og EØSArtikkel - elektroniskRettsinfoWiggen, Janicke2008
Adopsjonssamtykke – Høyesteretts dom 20.04.07 (HR-2007-00732-A)Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenSandberg, Kirsten2007
Page 1 of 2 (18 items)Prev12Next