Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Fastsettelse av samvær mellom far og fire barn etter omsorgsovertakelse - HR-2021-476-A, (sak nr. 20-138877SIV-HRET) : 2. mars 2021 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2021
Barnevern – samvær etter omsorgsovertakelse - HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET) : 2. mars 2021 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2021
Samvær etter omsorgsovertakelse sett i lys av gjenforeningsmåletArtikkel - elektroniskAvhandlingDar, Aisha Nadia2020
Barn som begår lovbrudd før fylte 15 årArtikkel - elektroniskEurojuris informererBrattvoll, Hedda Emilie2020
Kommentar til Høyesteretts kjennelse om hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørtArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktHaugli, Trude2020
Embetsverkets rett og plikt til å øve motstand mot utjenlige loverBokkapittel Aarli, Ragna2016
Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser?Bokkapittel Søvig, Karl Harald2013
Samiske barnevernsbarns rettigheter : - noen betraktninger om retten til språk og kulturBokkapittel Skogvang, Susann Funderud2009
Barns rettssikkerhetBokkapittel Haugli, Trude2009
Barnevern og EØSArtikkel - elektroniskRettsinfoWiggen, Janicke2008
Adopsjonssamtykke – Høyesteretts dom 20.04.07 (HR-2007-00732-A)Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenSandberg, Kirsten2007
Kommunens ansvar for unnlatt omsorgsovertakelse – Høyesteretts dom 22. oktober 2003Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenvik, Are2004
Samværsrett etter omsorgsovertakelse. Høysterettsdom av 4. april 2003, Rt. 2003 s. 425Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenSandberg, Kirsten2003
Fratakelse av foreldreansvar med sikte på adopsjon? Høyesterettsdom av 10. januar 2001 sak nr. 1999/376Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenSmith, Lucy2001