Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Rettsstat og menneskerettigheter 1 : En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettgheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettskonvensjonBok Aall, Jørgen2022
Norges konstitusjon og HøyesterettBokkapittel Øie, Toril Marie2021
Grunnloven : Historisk kommentarutgave 1814-2020BokJuridika 2021
Den tyske klimadommen viser at domstolene kan hjelpe politikerene å handle langsiktig om klimaArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktKoch, Søren2021
Prosessuell seier for Nei til EUArtikkel - elektroniskEuroRettTinnesand, Eirin2021
Nei til EU tillates å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke - HR-2021-417-P, (sak nr. 20-123772SIV-HRET) : 1. mars 2021 avsa Høyesterett kjennelseDomHøyesterett 2021
«Prøvingsretten» omsider grunnlovfestetArtikkel - elektroniskJussens vennerSmith, Eivind2020
Stortingets upresise presisering av Grunnlova § 89Artikkel - elektroniskJuridika InnsiktHolmøyvik, Eirik2020
Borgarting avviser ACER-søksmålArtikkel - elektroniskEuroRettBrathovde, Marte2020
Oslo tingrett avviser ACER-søksmålArtikkel - elektroniskEuroRettBrathovde, Marte2020
Retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13: En studentrettet oversiktArtikkel - elektroniskJussens vennerLarsen, Kjetil Mujezinović2019
Er Høyesterett en konstitusjonsdomstol?Artikkel - elektroniskJussens vennerSmith, Eivind2017
Hvor langt kan lovgivningen begrense domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak?BokkapittelJuridikaGraver, Hans Petter2016
Striden om Høgsterett som Grunnlovas ankedomstolBokkapittel Langeland, Nils Rune2015