Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Stortingets upresise presisering av Grunnlova § 89
Ansvar:Eirik Holmøyvik
Forfatter:Holmøyvik, Eirik
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Juridika ekspertkommentar
Stikkord:HR-2020-184-A / HR-2020-185-A / Straffeloven (2005) § 185 / Grunnloven § 89
Innhold:Berre fem år etter at Stortinget grunnlovfesta i § 89 den hevdvunne domstolskontrollen med lover og forvaltningsavgjerder overfor Grunnlova, vedtok Stortinget 14. mai 2020 endringar i den same paragrafen. Trass i at Stortinget ikkje meinte å gjere endringar i paragrafens innhald (Innst. 258 S (2018–2019) s. 3), har grunnlovvedtaket vekt debatt.
Del av verk:Juridika Innsikt 2020

Vedlegg:- Juridika