Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Grunnlovsforslag har druknet i valgkampen
Ansvar:Martin Jacob Kristoffersen, Marianne Reinertsen
Forfatter:Kristoffersen, Martin Jacob / Reinertsen, Marianne
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Grunnlovsrett / Grunnlovsutkast / Lovgivning / Rettsstat
Stikkord:Grunnloven / Grunnloven § 100 / Grunnloven § 105 / Grunnloven § 113 / Grunnloven § 16 / Grunnloven § 93 / Grunnloven § 94 / Grunnloven § 95 / Grunnloven § 96 / Grunnloven § 98
Innhold:Neste Storting kan endre Grunnloven vesentlig i kjølvann av koronakrisen, men nesten ingen har snakket om disse forslagene i valgkampen.

Grunnloven beskytter ikke alle våre rettigheter i tilfelle kriser, mener enkelte politikere på Stortinget. De har foreslått endringer i Grunnloven, og ber nå neste Storting om å styrke rettsstaten ved å vedta dem i 2023 eller 2024.
Del av verk:Juridika Innsikt 2021

Vedlegg:- Juridika